Çapraz Referans Komutu Yapılandırma Ayarı
Çapraz Referans Komutu Yapılandırma Ayarı

Çapraz Referans Komutu Yapılandırma Ayarı

Aşağıda gösterilen Yazıcı Yapılandırma Raporu, ZPL komutu tarafından ayarlanabilen yapılandırma ayarlarının çoğunluğunu listeler.
Örneğin bu resimde gösterilen sensör ayarları servis amacıyla kullanılır.
ZPL Komutları ve Yapılandırma Raporu Belirtme Çizgisi Çapraz Referansı
Komut
Liste Adı
Varsayılan (veya açıklama)
^SD
DARKNESS (KOYULUK)
10.0
DARKNESS SWITCH (KOYULUK ANAHTARI)
LOW (DÜŞÜK) (Varsayılan), MEDIUM (ORTA) veya HIGH (YÜKSEK)
^PR
PRINT SPEED (YAZDIRMA HIZI)
  • 152 mm/s / 6 ips (maks.) - 203 dpi
  • 102 mm/s / 4 IPS (maks.) - 300 dpi
^TA
TEAR OFF (YIRTMA)
+000
^MN
MEDIA TYPE (MEDYA TÜRÜ)
GAP/NOTCH (BOŞLUK/ÇENTİK)
SENSOR SELECT (SENSÖR SEÇİMİ)
AUTO (OTO) (
^MNA
- Otomatik Algılama)
^MT
PRINT METHOD (YAZDIRMA YÖNTEMİ)
THERMAL-TRANS (TERMAL AKTARIM) veya DIRECT-THERMAL (DOĞRUDAN TERMAL)
^PW
PRINT WIDTH (YAZDIRMA GENİŞLİĞİ)
448 (203 dpi için nokta sayısı) ya da 640 (300 dpi için nokta sayısı)
^LL
LABEL LENGTH (ETİKET UZUNLUĞU)
1225 (nokta) (yazdırma sırasında dinamik olarak güncellenir)
^ML
MAXIMUM LENGTH (MAKSİMUM UZUNLUK)
989 mm (39,0 inç)
USB COMM. (USB İLETİŞİMİ)
(Bağlantı Durumu: Bağlı / Bağlı Değil)
^SCa
BAUD
9600
^SC,b
DATA BITS (VERİ BİTLERİ)
8 BİT
^SC,,c
PARITY (EŞLİK)
NONE (YOK)
^SC,,,,e
HOST HANDSHAKE (SUNUCU UYUŞMASI)
AUTO (OTOMATİK)
^SC,,,,,f
PROTOCOL (PROTOKOL)
NONE (YOK)
— SGD —**
COMMUNICATIONS (İLETİŞİM)
NORMAL MODE (NORMAL MOD)
^CT / ~CT
CONTROL CHAR (KONTROL KARAKTERİ)
<~> 7EH
^CC / ~CC
COMMAND CHAR (KOMUT KARAKTERİ)
<^> 5EH
^CD / ~CD
DELIM./CHAR (SINIRLAYICI KARAKTERİ)
<,> 2CH
^SZ
ZPL MODE (ZPL MODU)
ZPL II
— SGD —
COMMAND OVERRIDE (KOMUTU GEÇERSİZ KILMA)
ZPL komutuyla desteklenmez. ZPL kılavuzunda listelenen Set-Get-Do komutunu kullanır. (ZPL Programlama Kılavuzundaki device.command_override.xxxxx öğesine bakın.)
INACTIVE (DEVRE DIŞI)
^MFa
MEDIA POWER UP (GÜÇ AÇMA MEDYA HAREKETİ)
NO MOTION (HAREKET YOK)
^MF,b
HEAD CLOSE (KAFAYI KAPATMA)
FEED (BESLE)
~JS
BACKFEED (ARKADAN BESLEME)
DEFAULT (VARSAYILAN)
^LT
LABEL TOP (ETİKET ÜSTÜ)
+000
^^LS
LEFT POSITION (SOL KONUM)
+0000
~JD / ~JE
HEXDUMP (ONALTILI DÖKÜM)
NO (YOK) (~JE)
YENİDEN YAZDIRMA MODU
DISABLED (DEVRE DIŞI)
Bu noktadan sonra Yapılandırma Raporu listesinde çıktı, sensör ve medya işlemleriyle ilgili sorunları gidermek üzere kullanılabilen sensör ayarlarını ve değerlerini listeler. Bunlar genelde yazıcı sorunlarını tanılamak üzere Zebra Teknik Destek tarafından kullanılır.
Burada listelenen yapılandırma ayarları TAKE LABEL (ETİKET ALIŞ) sensör değerinden sonra devam eder. Bu liste şu komutları içerir:
  • durum bilgisi oluşturmak için kullanılan veya
  • ayarları varsayılanlarından nadiren değiştirilen yazıcı özellikleriyle ilişkili olan.
ZPL Komutları ve Yapılandırma Raporu Belirteç Çapraz Bağlantısı
Komut
Liste Adı
Açıklama
^MP
MODES ENABLED (MODLAR ETKİN)
Varsayılan: CWF (Bkz.
^MP
Komutu)
MODES DISABLED (MODLAR DEVRE DIŞI)
(Varsayılan ayar yok)
^JM
RESOLUTION (ÇÖZÜNÜRLÜK)
Varsayılan: 448 8/mm (203 dpi); 640 8/mm (300 dpi)
FIRMWARE (ÜRÜN YAZILIMI)
ZPL Ürün Yazılımı Sürümünü gösterir
XML SCHEMA (XML ŞEMASI)
1.3
HARDWARE ID (DONANIM KİMLİĞİ)
Ürün Yazılımı Başlatmayı Engelleme Sürümünü gösterir
LINK-OS VERSION (LINK-OS SÜRÜMÜ)
CONFIGURATION (YAPILANDIRMA)
CUSTOMIZED (ÖZELLEŞTİRİLMİŞ) (ilk kullanımdan sonra)
RAM
2104k........ R:
ONBOARD FLASH (YERLEŞİK FLASH)
6144k.........E:
^MU
FORMAT CONVERT (BİÇİM DÖNÜŞTÜRME)
NONE (YOK)
RTC DATE (RTC TARİHİ)
Gösterilen Tarih
RTC TIME (RTC Saati)
Gösterilen Saat
^JI / ~JI
ZBI
DISABLED (DEVRE DIŞI) (Etkinleştirmek için anahtar gerekir)
ZBI VERSION (ZBI SÜRÜMÜ)
2.1 (Kuruluysa görüntülenir)
ZBI STATUS (ZBI DURUMU)
READY (HAZIR)
^JH
^MA
~RO
LAST CLEANED (SON TEMİZLENME)
X,XXX IN
HEAD USAGE (KAFA KULLANIMI)
X,XXX IN
TOTAL USAGE (TOPLAM KULLANIM)
X,XXX IN
RESET (SIFIRLAMALI) CNTR1
X,XXX IN
RESET (SIFIRLAMALI) CNTR2
X,XXX IN
NONRESET (SIFIRLAMASIZ) CNTR0 (1, 2)
X,XXX IN
RESET (SIFIRLAMALI) CNTR1
X,XXX IN
RESET (SIFIRLAMALI) CNTR2
X,XXX IN
NONRESET (SIFIRLAMASIZ) CNTR0 (1, 2)
X,XXX IN
RESET (SIFIRLAMALI) CNTR1
X,XXX IN
RESET (SIFIRLAMALI) CNTR2
X,XXX IN
SLOT1 (1. YUVA)
EMPTY (BOŞ) / SERIAL (SERİ) / WIRED (KABLOLU)
MASS STORAGE COUNT (TOPLU DEPOLAMA SAYISI)
0
HID COUNT (HID SAYISI)
0
USB HOST LOCK OUT (USB ANA BİLGİSAYARI KİLİTLEME)
OFF (KAPALI) / ON (AÇIK)
SERIAL NUMBER (SERİ NUMARASI)
XXXXXXXXXXX
^JH
EARLY WARNING (ERKEN UYARI)
MAINT. (BAKIM) OFF (KAPALI)
Yazıcı, ilerideki tüm makbuzlar veya etiketler için bir (1) seferde bir komut ya da komutlar grubu ayarlayabilir. Bu ayarlar şu zamana kadar geçerli kalır:
  • sonraki komutlarla değiştirildiğinde
  • yazıcı sıfırlandığında veya
  • yazıcıyı fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklediğinizde.