c-gk240d-ug-Sending-Files-to-the-Printer
Yazıcıya Dosyalar Gönderme

Yazıcıya Dosyalar Gönderme

Kullanıcı CD'sinde ya da zebra.com adresinde bulunan Zebra Setup Utilities (ve sürücü), ZebraNet Bridge veya Zebra ZDownloader kullanarak Microsoft Windows işletim sistemlerinden yazıcıya grafik, yazı tipi ve programlama dosyaları gönderilebilir.
Bu yöntemler her iki programlama lisanı ve G Serisi yazıcılarda yaygındır.