LCD (sıvı kristal ekran)
LCD (sıvı kristal ekran)

LCD (sıvı kristal ekran)

Kullanıcıya normal çalışma sırasında çalışma durumunu veya yazıcıyı belirli bir uygulamaya yapılandırırken seçenek menülerini sunan arkadan aydınlatmalı bir ekrandır.