Yazıcı Yükleme Sihirbazını Çalıştırma
Yazıcı Yükleme Sihirbazını Çalıştırma

Yazıcı Yükleme Sihirbazını Çalıştırma

 1. Sürücü yükleyicisinin son ekranında
  Run the Printer Installation Wizard
  (Yazıcı Yükleme Sihirbazını Çalıştır) seçeneğini işaretli bırakın, ardından
  Finish
  (Bitir) düğmesine tıklayın.
  Yazıcı Sürücüsü Sihirbazı görüntülenir.
 2. Next
  (İleri) seçeneğine tıklayın.
 3. Install Printer Driver
  (Yazıcı Sürücüsü Yükle) seçeneğine tıklayın.
  Lisans sözleşmesi görüntülenir.
 4. Lisans sözleşmesinin koşullarını okuyup kabul edin ve ardından
  Next
  (İleri) seçeneğine tıklayın.
 5. Yazıcınız için yapılandırmak istediğiniz iletişim seçeneğini belirleyin:
  • Ağ Portu: Ethernet (LAN) ya da kablosuz (Wi-Fi) ağ bağlantısı olan yazıcılar yüklemek içindir. Sürücünün yerel ağınızı cihazlar için taramasını bekleyin ve komutları izleyin.
  • USB Portu: USB kablosuyla bağlı yazıcıları yüklemek içindir. Yazıcıyı bir bilgisayara bağlayın. Yazıcı zaten bağlıysa ve açılmışsa USB kablosunu çıkarıp yeniden takmanız gerekebilir. Sürücü, bağlı yazıcının modelini otomatik olarak arar.
  • Bluetooth Portu: Bluetooth bağlantısı olan yazıcıları yüklemek içindir.
  • Diğer: Paralel (LPT) ve Seri (COM) gibi başka bir kablo türü kullanarak kurulum içindir. Ek yapılandırma gerekmez.
 6. İstenirse yazıcı modelinizi ve çözünürlüğünüzü seçin.
  Model ve çözünürlük, yazıcı yapılandırma etiketinde listelenir. Etiket yazdırma yönergeleri için bkz. Yapılandırma Raporu ile Test Yazdırması.)