Yazıcıyı Bluetooth Kullanarak Yapılandırma
Yazıcıyı Bluetooth Kullanarak Yapılandırma

Yazıcıyı Bluetooth Kullanarak Yapılandırma

Zebra Setup Utilities yazıcınız için hızlı ve kolay Bluetooth kablosuz bağlantısı sunar.
 1. Masaüstünüzdeki
  Zebra Setup Utilities
  (ZSU) simgesine çift tıklayın.
 2. Bilgisayarınızı ve yazıcınızı bir USB kablosuyla bağlayın.
 3. İlk ZSU ekranında, pencerede gösterilen yazıcıyı vurgulayın ve
  Configure Printer Connectivity
  (Yazıcı Bağlantısını Yapılandır) öğesine tıklayın.
 4. Bağlantı Türü ekranında
  Bluetooth
  öğesini seçin, ardından
  Next
  (İleri) düğmesine tıklayın.
 5. Bluetooth Ayarları ekranında Bluetooth işlevini etkinleştirmek için
  Enabled
  (Etkin) öğesini işaretleyin.
 6. Friendly Name
  (Kolay Ad) alanında, cihazı ağda bulmak için kullanacağınız cihazın Bluetooth adını ayarlayın.
  Bu, merkezi cihazın yazıcıya uygulayacağı addır.
 7. Merkezi cihazlar eşleştirilecek yeni cihazlar ararken cihazın görünmesini istiyorsanız
  Discoverable
  (Keşfedilebilir) öğesini
  On
  (Açık) olarak ayarlayın. Aksi halde
  Off
  (Kapalı) olarak ayarlayın.
 8. Authentication
  (Kimlik Doğrulama) ayarını
  On
  (Açık) konumuna getirin.
  Bu ayar Link-OS Profile Manager'da mevcut değildir ancak Zebra Setup Utilities'te bir PIN girmek istiyorsanız bunu
  On
  (Açık) olarak ayarlamanız gerekir. Yazıcıdaki gerçek kimlik doğrulama ayarı,
  Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar)
  Security Mode (Güvenlik Modu)
  bölümüne erişilerek belirlenir.
 9. Authentication PIN
  (Kimlik Doğrulama PIN'i) alanındaki ayarlı değerler merkezi cihazın Bluetooth (BT) sürümüne bağlı olarak değişecektir. Merkezi cihaz BT v2.0 veya daha eskisini kullanıyorsa bu alana sayısal bir değer girin. Eşleştirmeyi doğrulamak için bu aynı değeri merkez cihaza girmeniz istenecektir. Ayrıca PIN eşleştirmesi için
  Advanced Settings
  (Gelişmiş Ayarlar) bölümünde
  Security Mode 2
  (Güvenlik Modu 2) ya da
  3
  'ü seçin.
  Merkezi cihaz BT v2.1 veya daha yeni bir sürüm kullanıyorsa bu ayarın hiçbir etkisi olmaz. BT v2.1 yeni sürümlerinde PIN kullanımı gerektirmeyen Güvenli Basit Eşleştirme (SSP) kullanır.
 10. Gelişmiş Bluetooth ayarlarını görüntülemek için
  Advanced Settings...
  (Gelişmiş Ayarlar...) düğmesine tıklayın.
  Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kablolu ve Kablosuz Yazdırma Sunucuları Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
 11. Yazıcınızı yapılandırmaya devam etmek için
  Next
  öğesine tıklayın.
  Yazıcınızı yapılandırmak için gerekli SGD komutları görüntülenecektir.
 12. Veri Gönder ekranında komutları göndermek istediğiniz yazıcıya veya daha sonra kullanmak amacıyla komutları bir dosyaya kaydetmek için
  File
  (Dosya) düğmesine tıklayın.
 13. Komutları seçtiğiniz yazıcıya göndermek için
  Finish
  (Bitir) düğmesine tıklayın.
  Yazıcı güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır.
 14. USB arabirimini yazıcınızdan artık çıkarabilirsiniz.
 15. Bluetooth eşleştirme işlemini tamamlamak için merkezi cihazınızdaki Bluetooth cihazı arama öğesini etkinleştirin ve merkezi cihaz tarafından sağlanan talimatları izleyin.