Medyanın Hazırlanması ve Kullanımı
Medyanın Hazırlanması ve Kullanımı

Medyanın Hazırlanması ve Kullanımı

Baskı kalitesini artırmak için medyanızın dikkatli şekilde kullanımı ve depolanması önem arz eder. Medya kontamine olur ya da kirlenirse yazıcı bozulabilir ve yazdırılmış görüntüde hatalar (geçersiz karakter, çizgi, solgunluk, yapışkan bulaşması vb.) oluşabilir.
Üretim, paketleme, taşıma ve depolama sırasında medyanın dış kısmı kirlenebilir veya kontamine olabilir.
Medya rulosu ya da istifinin dış katmanını çıkarmanızı öneririz. Normal çalışma sırasında yazıcı kafasına aktarılabilecek kirleticiler temizlenecektir.