Diğer Sorunları Çözme
Diğer Sorunları Çözme

Diğer Sorunları Çözme

Bu bölüm, yazıcı ile ilgili meydana gelebilecek sorunlar ve bunların muhtemel nedenleri ile bu nedenlere ilişkin çözümleri tanımlar.
Uyarı
Olası Neden
Önerilen Çözüm
Ayarlar Kayıp veya Yok Sayıldı
Bazı parametreler yanlış ayarlanmıştır.
Yazıcı ayarları kaydedilmeden değiştirilmiş. (Yazıcıyı KAPATMADAN önce ZPL
^JU
komutu yazıcı yapılandırmasını kaydetmek için kullanılmadı.)
Ayarların kaydedildiğini doğrulamak için yazıcıyı KAPALI ve ardından AÇIK konuma getirin.
Etiket formatı/formu komutları veya yazıcıya doğrudan gönderilen komutlar sözdizimi hatalarına sahip veya hatalı kullanılmış.
 • Ürün bilgisi komutu parametrenin değiştirilmesini önler.
 • Ürün yazılımı komutu parametreyi varsayılan ayarına getirdi.
Komut kullanımı ve söz dizimini doğrulamak için ZPL Programlama Kılavuzuna başvurun. (Bu kılavuza ve diğer çevrimiçi yazıcı destek kaynaklarına zebra.com/zd200t-info adresinden ulaşabilirsiniz.)
Yazıcıda ayarlanan önek ve sınırlayıcı karakterler etiket formatındakiler ile uyumlu değil.
Kontrol, Komut ve Sınırlayıcı, iletişim karakteri ayarlarının ZPL programlama ayarlarının sistem yazılım ortamınız için doğru olduğunu doğrulayın. (Bkz. ZPL Yapılandırması.)
Bunların doğru olduğundan emin olmak için bir Yapılandırma Raporu yazdırın (bkz. Yapılandırma Raporu ile Test Yazdırması). Bunları, yazdırmaya çalıştığınız etiket formatındaki/formundaki komutlarla karşılaştırın.
Ana İşlem kartı doğru çalışmıyor olabilir. Ürün bilgisi bozulmuş veya Ana İşlem kartının bakıma ihtiyacı var.
 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  1. Yazıcıyı fabrika varsayılanlarına sıfırlayın (bkz. BESLEME Düğmesi Modları – Güç AÇIK).
  2. Zebra Setup Utility'yi kullanın ve
   Printer Tools (Yazıcı Araçları)
   Action (Eylem)
   Load printer defaults (Yazıcı varsayılanlarını yükle)
   bölümünü açın.
 2. Yazıcı ürün yazılımını yeniden yükleyin. (Bkz. Yazıcı Ürün Yazılımını Güncelleme.)
Yazıcı bu hatayı gideremezse Zebra ortağınızla veya Zebra Teknik Destek hattıyla iletişime geçin.
Aralıklı Etiketler, Sürekli Etiketler Gibi Davranıyor
Yazıcıya, eşleşen medya yüklenmiş halde bir aralıklı etiket formatı yazıcıya gönderilmiş, fakat sürekli medyaymış gibi yazdırılıyor.
Medya kullanılıyor olduğundan yazıcı kalibre edilmedi.
 • Yazıcıyı doğru medya türüne (aralık/çıkıntı, sürekli veya işaret) ayarlayın.
 • SmartCal Medya Kalibrasyonu gerçekleştirin. (Bkz. SmartCal Medya Kalibrasyonu Gerçekleştirme.)
Yazıcı sürekli medya için yapılandırılmıştır.
Yazıcı Kilitleniyor
Tüm gösterge ışıkları yanıyor ve yazıcı kilitleniyor veya yeniden başlatma sırasında yazıcı kilitleniyor.
Yazıcı belleği bilinmeyen bir olay nedeniyle bozulmuş.
Yazıcıyı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:
 • BESLEME Düğmesi Modları – Güç AÇIK bölümündeki talimatları uygulayın.
 • Merkezi cihazınızda Zebra Setup Utility'yi açın, ardından
  Printer Tools
  Action
  Load printer defaults
  (Yazıcı Araçları > Eylem > Yazıcı varsayılanlarını yükle) bölümüne gidin.
 • Yazıcı ürün yazılımını yeniden yükleyin. (Bkz. Yazıcı Ürün Yazılımını Güncelleme.)
Yazıcı bu hatayı gideremezse Zebra ortağınızla veya Zebra Teknik Destek hattıyla iletişime geçin.