r-gk420d-ug-Feed-Button-Modes
Feed (Besle) Düğmesi Modları

Feed (Besle) Düğmesi Modları

Feed
(Besle) düğmesinin işlevlerini açıklar.

Kapama Modları

Yazıcının gücü kapalıyken,
Feed
(Besle) düğmesine basılı tutarak yazıcının gücünü açın.
Kapama Modları
Yanıp Sönme Dizisi
İşlem
Yanıp Sönen Sarı - Kırmızı
Ürün Bilgisi İndirme Modu: Yazıcıda Ürün Bilgisi İndirme Moduna girildiğini göstermek için kırmızı ışık hızla yanıp söner. Bu durumda
Feed
(Besle) düğmesini bırakmak yazıcıyı indirmek için hazırlar.
Durum ışığı kırmızı ile yeşil arasında yavaş yanıp sönmeye başladığı zaman yazıcı ürün bilgilerini indirmeye hazırdır.
Bu yazıcıyla kullanılabilen Ürün Bilgisi (ve Dosya) İndirme yardımcı programını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yazıcıya Dosyalar Gönderme. Yazıcınızın ürün yazılımı güncellemeleri varsa zebra.com adresindeki Zebra web sitesinden yayınlanır
Sarı
Normal Çalışma Modu: Yazıcı normal yazıcı işlemini başlatmaya devam eder. Burada
Feed
(Besle) düğmesini bırakmak, ürün bilgisi indirmeden ya da İletişim Diagnostik modunda çalışmadan yazıcının normal olarak başlamasına olanak tanır.
Yeşil
İletişim Diagnostik (Döküm) Modu: Yazıcı durum ışığı yeşil olduktan hemen sonra
Feed
(Besle) düğmesini bırakın.
Yazıcı etiketin üstüne
Now in DUMP
(Şimdi DÖKÜMDE) yazdırır ve bir sonraki etikete geçer.
İlk etiketi yazdırdıktan sonra yazıcı otomatik olarak diagnostik moduna girer ve sırayla alınan tüm verilerin aslına uygun temsilini yazdırır.
Diagnostik modundan çıkıp yazdırmaya devam etmek için yazıcıyı kapatıp tekrar açın.
Diagnostik modundan çıkmanın bir diğer yolu da yazıcının komut tampon belleğini temizlemek için gerektiği kadar
Feed
(Besle) düğmesine basmak ve etikete "Out of DUMP (DÖKÜMDEN çıkış)" yazdırmaktır.

Güç Açma Modları

Yazıcının gücü açık ve üst kapağı kapalıyken,
Feed
(Besle) düğmesine birkaç saniye basılı tutun.
Yeşil durum LED ışığı sıralı olarak birkaç kez yanıp söner. Sağdaki açıklama (Eylem sütunu) belirli başlangıç yanıp sönmesinden sonra ve bir sonraki yanıp sönme sıralaması başlamadan önce düğmeyi bıraktığınızda ne olacağını gösterir.
Güç Açma Modları
Yanıp Sönme Dizisi
İşlem
*
Yapılandırma Durumu: Yazıcı ayrıntılı bir yapılandırma durum etiketi yazdırır.
Bu etiketi şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
 • uygun yazdırma işlevini doğrulamak
 • bilgisayar iletişimlerini yapılandırma, bakım ve sorun giderme konusunda destek
 • destek ekibimizin sorunları tanılamasına ve gerektiği şekilde ele almasına yardımcı olma
*
**
Standart Otomatik Medya Kalibrasyonu: Yazıcı medya türünü ve medya uzunluğu tespit edip ayarlar ve medya sensörlerinin yüklenen medya ile en iyi seviyede çalışması için sensörleri ayarlar (eş değer ZPL komutu
~JC
).
Kalibrasyon sırasında yazıcı bir ila dört etiket yükler.
Zebra EPL masaüstü yazıcıyla aşina olan kullanıcılar güç başlangıcındaki Otomatik Algılama kalibrasyonu yerine bu Yükleme modunu kullanabilir (eş değer EPL komutu
XA
).
*
**
***
Seri Port Yapılandırması: Yalnızca seri arabirim portları olan yazıcılarda geçerlidir.
Akış Kontrolü dışındaki seri port iletişim parametrelerini sıfırlamak için LED hızla sarı ve yeşil renkte yanıp sönerken
Feed
(Besle) düğmesine basıp bırakın.
Autobaud senkronizasyonu için LED ışığı hızlı biçimde sarı ve yeşil olarak yanıp sönerken yazıcıya
^XA^XZ
komut dizisini gönderin.
Yazıcı ve sunucu senkronize olduklarında LED ışığı devamlı yeşil yanmaya başlar.
Autobaud senkronizasyon işlemi sırasında etiket yazdırılamaz.
*
**
***
****
Fabrika Ayarları: Yazıcıyı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlar (eş değer ZPL komutu
^JUN
). Birincil yapılandırma ayarları ve ilgili ZPL komutlarının tanımı için bkz. ZPL Yapılandırması.
Bazı yapılandırma ayarları ilk "kutusundan çıkardığınızdaki" ayarlarına geri dönmez. Diğer ayarlar ayrıca programlama tarafından ayarlanır, görüntülenir, kontrol edilir ve ayrıca sıfırlanır.
Bu, standart bir medya kalibrasyonu ve ardından bir bellek birleştirme rutini gerçekleştirir.
Yazıcı Fabrika Varsayılanı moduna girdiğinde, durum ışığı üç (3) saniye boyunca sarı renkte yanar. Bu sırada iki şey yapabilirsiniz:
 • Hiçbir şey yapmazsanız yazıcı yukarıda açıklandığı gibi fabrika varsayılanlarına otomatik olarak sıfırlanır VEYA
 • Ethernet, Wi-Fi veya Bluetooth gibi bir ağ yazdırma seçeneği olan yazıcılar için Fabrika Varsayılanına Sıfırlama moduna girmek için
  Feed
  (Besle) düğmesine basılı tutun (eş değer ZPL komutu
  ^JUF
  .)
İlk yanıp sönmeden sonra düğmenin bırakılması yalnızca ağ fabrika ayarlarını sıfırlar (eş değer ZPL komutu
^JUN
).
İkinci yanıp sönme dizisinden sonra (iki yanıp sönme) sonra düğmenin bırakılması sadece yazıcı varsayılanlarını sıfırlar.
Üçüncü yanıp sönme dizisinden sonra (üç yanıp sönme) düğmenin bırakılması hem yazıcı hem de ağ ayarlarını sıfırlar (eş değer ZPL komutları
^JUN
ve
^JUF
)
*
**
***
****
*****
Baskı Genişliği Ayarı: Minimum baskı genişliğinde başlayan ve 4 mm'lik artışlarla yazıcının maksimum baskı genişliğiyle son bulan kutular dizisi yazdırır.
Yazıcı istenilen maksimum yazdırma genişliğine ulaştığında
Feed
(Besle) düğmesine bir kez basın.
Yazıcı sürücüsü ve uygulamalarının bu ayarı geçersiz kılabilir.
*
**
***
****
*****
******
Baskı Koyuluğu (Yoğunluğu) Ayarı: Minimum koyulukta (baskı yoğunluğu/ısı) başlayıp dörtlük (4) aralıklarla ZPL koyuluk ayarı aralık değerlerini kullanarak yazıcının maksimum koyuluğuna kadar barkod simülasyon desenleri dizisi yazdırır.
Desen temiz ve okunabilir olduğunda
Feed
(Besle) düğmesine bir kez basın. Koyuluk ayarını artırmaya devam etmeyin, aksi halde barkod çizgisi kalınlıkları bozulabilir ve okunabilirliği azaltabilir.
Yazıcı sürücüsü ve uygulamalarının bu ayarı geçersiz kılabilir.
*
**
***
****
*****
******
*******
Manuel Medya Kalibrasyonu: Medya türünü ve uzunluğunu tespit edip ayarlamak üzere yazıcı kapsamlı testler gerçekleştirir ve medya sensörlerinin yüklenen medyayla en iyi seviyede çalışması için sensörleri ayarlar (eş değer ZPL komutu
~JG
).
Önceden baskılı medya kullanırken, astara yazdırırken ya da yazıcı otomatik kalibrasyonu doğru yapmadığı zaman manuel kalibrasyon yapılması önerilir. Medya algılamanın grafik bir profili yazdırılır.
Daha fazla bilgi için bkz. Manuel Kalibrasyon.
7. yanıp sönme dizisi döngüsü tamamlandıktan sonra
Feed
(Besle) düğmesine basılmaya devam edilirse düğme bırakıldığında yazıcı yapılandırma modundan çıkar.