Bellek Yönetimi için ZPL Programlama
Bellek Yönetimi için ZPL Programlama

Bellek Yönetimi için ZPL Programlama

Bellek yönetimi ve dosya adlandırma programlaması ana hatlarıyla açıklanmıştır.
Yazıcıyı çalıştırmak, yazıcı görüntüsünü düzenlemek, formatları (formlar), grafikleri, yazı tiplerini ve yapılandırma ayarlarını depolamak için ZPL'de çeşitli yazıcı bellek konumları bulunur.
Yazıcı dosyası adlandırma gereksinimleri:
 • ZPL, formatları (form), yazı tiplerini ve grafikleri dosya gibi ve bellek konumlarını DOS işletim sistemi ortamındaki disk sürücüleri gibi görür:
  • Bellek Nesnesi Adlandırma: 16 adede kadar alfasayısal karakteri takip eden üç alfasayısal karakterli dosya uzantısı, örneğin: 123456789ABCDEF.TTF.
  • v60.13 ürün yazılımı ve öncesine sahip olan eski ZPL yazıcılar günümüzdeki 16.3 dosya adı formatına karşılık sadece 8.3 dosya adı formatı kullanabilir.
 • Bellek konumları arasında nesnelerin hareket ettirilmesine ve nesnelerin silinmesine olanak verir.
 • DOS dizin stili dosya listesi raporlarını çıktı olarak ya da sunucuya durum olarak destekler.
 • Dosya erişiminde joker karakterlerin (
  *
  ) kullanımına olanak tanır.

Nesne Yönetimi ve Durum Raporu Komutları

Komut
Ad
Açıklama
^WD
Dizin Etiketi Yazdır
Erişilebilir tüm bellek konumlarındaki nesnelerin, yerel barkodların ve yazı tiplerinin listesini yazdırır.
~WC
Yapılandırma Etiketi Yazdır
Bir yapılandırma Durum Fişi (Etiket) yazdırır. Yanıp sönme rutinindeki
FEED
(BESLE) düğmesi moduyla aynıdır.
^ID
Nesne Sil
Yazıcı belleğindeki nesneleri siler.
^TO
Nesne Aktar
Bir bellek alanından diğerine bir nesne ya da nesne grubunu kopyalamak için kullanılır.
^CM
Bellek Harf Atamasını Değiştir
Bir yazıcı bellek alanına atanan harfi yeniden atar.
^JB
Flash Belleği Başlat
Disk formatlamaya benzer. Belirtilen bellek konumlarındaki (B: veya E:) tüm nesneleri siler.
~JB
İsteğe Bağlı Belleği Sıfırla
Disk formatlamaya benzer. B: bellek konumundaki tüm nesneleri siler (fabrika seçeneği).
~DY
Nesne İndir
Yazıcının kullanabileceği çok çeşitli programlama nesnelerini indirir ve yükler: yazı tipleri (OpenType ve TrueType), grafikler ve diğer nesne veri türleri. Öneri: Yazıcıya grafik ve yazı tipi indirmek için ZebraNet Bridge kullanın.
~DG
Grafik İndir
Bir grafik resmin ASCII Hex temsilini indirir. Bu, ZebraDesigner (etiket oluşturma uygulaması) tarafından grafikler için kullanılır.
^FL
Yazı Tipi Bağlantısı Oluşturma
Glif (karakter) eklemek için ikincil TrueType yazı tipi veya tiplerini birincil TrueType yazı tiplerine iliştirir.
^LF
Yazı Tipi Bağlantılarını Listele
Bağlantılı yazı tipleri listesini yazdırır.
^CW
Yazı Tipi Tanımlayıcı
Bellekte depolanan bir yazı tipinin diğer adı olarak tek bir alfasayısal karakter atar.
Yazıcıda bulunan bazı fabrikadan yüklenmiş ZPL yazı tipleri, ürün yazılımı tekrar yüklendiğinde veya güncellendiğinde kopyalanamaz, klonlanamaz ya da geri yüklenemez. Bu lisansla sınırlanmış ZPL yazı tiplerinin açık bir ZPL nesne silme komutuyla kaldırılması durumunda yazı tipi etkinleştirme ve kurulum yardımcı programı aracılığıyla tekrar satın alınıp kurulmaları gerekir. EPL yazı tipleri bu tür bir kısıtlamaya sahip değildir.