Yazıcıyı Kullanırken Sarf Malzemelerini Değiştirme
Yazıcıyı Kullanırken Sarf Malzemelerini Değiştirme
View content for :
Product:

Yazıcıyı Kullanırken Sarf Malzemelerini Değiştirme

Yazdırma sırasında medya (şerit, etiketler, fişler, biletler vb.) biterse medyayı tekrar yüklerken yazıcının gücünü açık bırakın. Yeni bir medya rulosu yükledikten sonra yazdırmayı yeniden senkronize edip tekrar başlatmak için
FEED
(BESLE) düğmesine basın.
Yazıcı medyasını değiştirmek için yazıcıyı kapatmayın. Yazdırma sırasında yazıcıyı kapatırsanız veri kaybı olur. Yazıcı gücünü koruyarak, devam eden yazdırma işleri tek bir yazdırma veya toplu yazdırma işi durumunda devam edebilir ve tamamlanabilir.
Medyayı yeniden yükledikten sonra
FEED
(BESLE) düğmesine bir kez basılması etiketin başına bir medya senkronizasyonu başlatır.
PAUSE
(DURAKLAT) düğmesine basıldığında çoğu durumda yazdırma işi devam eder.
Yazıcının varsayılan ayarı yazıcıdaki son etiket görüntüsünü yeniden yazdırmaksa medya yeniden senkronize edildikten veya kalibre edildikten sonra
FEED
(BESLE) düğmesine basın.