Seri Portu Arabirimi
Seri Portu Arabirimi

Seri Portu Arabirimi

Bu bölümde, 9 Pimli RS-232 Arabirimi için Zebra Otomatik Algılama DTE ve DCE USB konektör kabloları açıklanmaktadır.
9 Pimli RS-232 Arabirimi
Pim
DTE
DCE
Açıklama (DTE)
1
5 V
Kullanılmaz
2
RXD
TXD
Yazıcıya
RXD
(veri alma) girdisi
3
TXD
RXD
Yazıcıdan
TXD
(veri aktarma) çıktısı
4
DTR
DSR
Yazıcıdan
DTR
(veri terminali hazır) çıktısı: Ana bilgisayarın ne zaman veri gönderebileceğini kontrol eder
5
GND
GND
Devre şasesi
6
DSR
DTR
Yazıcıya
DSR
(veri kümesi hazır) girdisi
7
RTS
CTS
Yazıcıdan
RTS
(gönderme talebi) çıktısı: Yazıcı açıkken her zaman ACTIVE (ETKİN) konumda
8
CTS
RTS
CTS
(göndermeye uygun): Yazıcı tarafından kullanılmaz
5 V
0,75 A'da +5 V - FET Devre akımı sınırlı
Seri portundan, USB portundan veya her ikisinden geçen mevcut maksimum akım toplam 0,75 Amper'i aşmaz.
XON/XOFF uyuşması yazıcı sürücüsünde seçildiğinde, veri akışı ASCII kontrol kodları DC1 (XON) ve DC3 (XOFF) tarafından kontrol edilir. DTR kontrol ucunun etkisi olmaz.
Yazıcıyı DTE Cihazına Bağlama
Yazıcıdan DTE cihazına bağlantı şemalarını gösterir.
DTE Cihazlarına Ara Bağlantı: Yazıcı, veri terminal ekipmanı (DTE) olarak yapılandırılmış. Yazıcıyı diğer DTE cihazlarına (bir bilgisayarın seri portu gibi) bağlamak için bir RS-232 null modem (çapraz geçişli) kablosu kullanın.
Yazıcıyı DCE Cihazına Bağlama
DCE Cihazlarına Ara Bağlantı: Yazıcı RS-232 arayüzü aracılığıyla modem gibi bir veri iletişim ekipmanına (DCE) bağlandığında, STANDART RS-232 (kesintisiz) bir arayüz kablosu kullanılmalıdır.