Wi-Fi Yazdırma Sunucusu Seçeneğini Kurma
Wi-Fi Yazdırma Sunucusu Seçeneğini Kurma

Wi-Fi Yazdırma Sunucusu Seçeneğini Kurma

Bu bölüm, dahili Wi-Fi Print Server (Wi-Fi Yazdırma Sunucusu) seçeneğinizin temel yapılandırmasını kapsar. Daha detaylı bilgi edinmek için Kablolu ve Kablosuz Yazdırma Sunucuları Kullanıcı Kılavuzu'nu inceleyin. Bkz. zebra.com/manuals.
Yazıcıyı kablosuz çalışma için aşağıdaki şekillerde ayarlayabilirsiniz. Bu temel kılavuz, sadece ilk seçenek olan Bağlantı Sihirbazı'nı kapsar.
 • Sizin için bir ZPL komut dizesi yazan
  Bağlantı Sihirbazı yoluyla
  . Yardımcı programın son ekranında, komutu doğrudan yazıcıya göndermeyi ya da ZPL komut dizesini bir dosyaya kaydetmeyi seçebilirsiniz. Kaydedilen ZPL dosyasının çeşitli amaçları vardır:
  • Dosya, herhangi bir mevcut bağlantı ile (USB veya kablolu yazdırma sunucusu) yazıcıya gönderilebilir.
  • Ağ ayarları fabrika varsayılanlarına geri yüklendikten sonra dosya yazıcıya geri gönderilebilir.
  • Dosya, aynı ağ ayarlarını kullanacak birden fazla yazıcıya gönderilebilir.
 • Kendi yazdığınız
  ZPL komut dizesi yoluyla
  . Güvenlik türü için temel parametreleri ayarlamak amacıyla
  ^WX
  komutunu kullanın. Komutu herhangi bir mevcut bağlantı ile (USB veya kablolu yazdırma sunucusu) gönderebilirsiniz. Bu seçenekle ilgili daha fazla bilgi edinmek için ZPL Programlama Kılavuzu'nu inceleyin.
 • Yazıcıya gönderdiğiniz
  Set/Get/Do (SGD) komutları yoluyla
  . Kablosuz güvenlik türünü ayarlamak için
  WLAN.security
  ile başlayın. Seçtiğiniz güvenlik türüne bağlı olarak, diğer parametreleri belirlemek için diğer SGD komutları gerekecektir. Komutları herhangi bir mevcut bağlantı ile (USB veya kablolu yazdırma sunucusu) gönderebilirsiniz. Bu seçenekle ilgili daha fazla bilgi edinmek için ZPL Programlama Kılavuzu'nu inceleyin.