Simge Açıklamaları
Simge Açıklamaları
View content for :
Product:

Simge Açıklamaları

Belge seti, okuyucuya daha fazla görsel ipucu vermek için tasarlanmıştır. Belge seti boyunca aşağıdaki görsel simgeler kullanılmıştır. Bu simgeler ve bunların anlamları aşağıda açıklanmaktadır.
Bu metin, kullanıcı için tamamlayıcı bilgiler içerir ve belli bir işin yapılması için zorunlu değildir.
Buradaki metin, kullanıcı için önemli bilgiler içerir.
Yazıcının içini temizlemek gibi belirli işleri gerçekleştirirken koruyucu gözlük takın.
E-ringleri, C-klipsleri, segmanları, yayları ve montaj düğmelerini takmak veya çıkarmak gibi belirli işleri gerçekleştirirken koruyucu gözlük takın. Bu parçalar gergin durumdadır ve fırlayabilir.
Tedbirsiz davranılması halinde ürün hasar görebilir.
Tedbirsiz davranılması halinde kullanıcı küçük ya da orta derecede yaralanmalara maruz kalabilir.
Bu bölgeye dokunmak yanıklara neden olabilir.
Devre kartları ve yazıcı kafaları gibi statiğe duyarlı parçaları ele alırken elektrostatik güvenlik önlemleri alın.
Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için bu işi veya iş adımını gerçekleştirmeden önce cihazı kapatın (O) ve güç kaynağından çıkarın.
Tehlikenin önlenmemesi halinde, kullanıcı ciddi şekilde YARALANABİLİR veya ÖLEBİLİR.
Tehlikenin önlenmemesi halinde, kullanıcı ciddi şekilde YARALANACAK veya ÖLECEKTİR.