ZD411T Standart Arabirim Kontrolleri
ZD411T Standart Arabirim Kontrolleri
View content for :
Product:

ZD411T
Standart Arabirim Kontrolleri

ZD411T
yazıcı arabirimi, temel kontroller ve durumla ilgili yaygın yazıcı işlemleri sağlar.
Standart Arabirim Kontrollerini ve Göstergelerini Tanımlama
Temel 3 düğmeli operatör kontrollerini ve göstergelerini gösterir.
1:
Power
(Güç) Düğmesi
2:
Pause
(Duraklat) Düğmesi
3:
Feed
(Besle) Düğmesi
4:
Cancel
(İptal) Düğmesi
5:
Network
(Ağ) Göstergesi
6:
Supplies
(Sarf Malzemeleri) Göstergesi
7:
Data
(Veri) Göstergesi
8:
Pause
(Duraklat) Göstergesi
9:
Status
(Durum) Göstergesi
Status Indicator (Durum Göstergesi) simgesini gösterir.
Power
(Güç) Düğmesi : Yazıcı gücünü AÇIK ve KAPALI konuma getirir. Ayrıca, düşük güçte uyku ve uyanma durumlarını başlatmak için de kullanılır.
 • Başlangıç Güç AÇIK
  : Yazıcının gösterge ışıkları yanıp sönene dek
  Power
  (Güç) düğmesine basın. Yazıcı tamamlanması birkaç saniye sürecek olan kendini tanılama ve yapılandırma kontrollerini gerçekleştirip isteğe bağlı bileşenleri entegre ederken gösterge ışıkları farklı kombinasyonlarda yanıp söner.
  Status
  (Durum) göstergesi, sabit yeşil olur ve yazıcının normal yazdırma işlemleri için hazır olduğunu belirtir.
 • Energy Star (Düşük Güç Modu)
  :
  Power
  (Güç) düğmesine bir kez basıp bırakmak, yazıcının Energy Star düşük güç moduna girmesine neden olur. Yazıcı güç kullanımını en aza indirir. Durum Göstergesinin Energy Star Modunu belirtmek amacıyla yavaşça Açık ile Kapalı arasında değişmesi dışında tüm göstergeler kapalı durumdadır.
 • Energy Star Gecikmeli Güç KAPATMA
  :
  Power
  (Güç) düğmesine basın ve 4-9 saniye boyunca basılı tutun. Kullanıcı bir deste yazdırma işi başlatıp yazıcıyı düşük güç tüketimli Uyku modu durumuna getirebilir (iş tamamlandıktan sonra).
 • Güç KAPALI / Kapatma
  :
  Power
  (Güç) düğmesine basın ve 4-9 saniye boyunca basılı tutun. Yazıcı KAPANIR.
 • Güç Arızası Kurtarma Modu
  : Bu yazıcı özelliği, yazıcıda kurulu isteğe bağlı Yazıcı Bağlantı Modüllerinden birindeki donanım jumper ayarı ile etkinleştirilir. Güç Arızası Kurtarma Modu Jumper'ını Ayarlama bölümünü inceleyin.
 • Yazıcı, etkin (AÇIK) bir AC güç kaynağına takıldığında otomatik olarak Güç AÇIK konuma gelecektir.
 • Uyku Modunu ve Uyku Modu Gecikmeli Güç KAPATMA'yı destekler.
 • Bir Güç KAPALI/Kapatma işlemi yazıcıyı sıfırlar ve ardından Başlangıç Güç AÇIK serisini çalıştırır.
Güç Arızası Kurtarma Modu, yalnızca bir Yazıcı Bağlantı Modülü takılı yazıcılarda bulunur.
Status Indicator (Durum Göstergesi) simgesini gösterir.
Pause
(Duraklat) Düğmesi: Yazdırma ve medya hareketi eylemlerini duraklatır.
 • Pause
  (Duraklat) düğmesine basma, yazdırma işlemlerini durdurur ve yazıcıyı bir duraklama durumuna alır. Yazıcı duraklamadan önce yazdırmakta olduğu bir etiketi yazdırmayı tamamlayacaktır.
 • Pause
  (Duraklat) göstergesi duraklama durumunu belirtmek için Bal rengi (turuncu/sarı) görünür.
 • Duraklama durumundayken
  Pause
  (Duraklat) düğmesine basma, yazıcıyı normal çalışmaya döndürür. Yazdırma kuyruğunda çok etiketli (form/format) bir işin veya başka bir yazdırma işinin yazdırılması bekleniyorsa yazıcı yazdırmaya devam edecektir.
Status Indicator (Durum Göstergesi) simgesini gösterir.
FEED
(BESLE) Düğmesi: Bir etiketi (yazdırma formu/formatı) ilerletme.
 • Bir Etiket Besle
  : Yazıcı yazdırma yapmıyorken
  FEED
  (BESLE) düğmesine basılması (ve bırakılması), yazıcının medyayı bir (1) boş form/format uzunluğu (etiket, fiş, bilet vb.) ilerletmesine neden olur.
 • Birden Fazla Sayıda Etiket Besle
  : Yazıcı yazdırma yapmıyorken
  FEED
  (BESLE) düğmesine basılması ve tutulması, yazıcının serbest bırakılana kadar etiket beslemesine neden olur. Bir sonraki etiketin başlangıç konumuna kadar ilerletmeyi tamamlar.
 • Son Etiketi Yeniden Yazdır
  (SGD komutu ile etkinleştirilir:
  ezpl.reprint_mode
  ) Bu özelliğin amacı, başarısız olan bir medya yazdırmasının yeniden yazdırılmasına olanak tanımaktır. Yazıcının medyası (kağıt, etiket, aktarım şeridi vb.) biterse yazıcı, son etiketi (yazdırma formu/formatı) yeniden yazdırabilir. Yeniden yazdırmaya hazır yazdırma görüntüsünü saklayan yazdırma ara belleği, yazıcı kapatıldığında veya sıfırlandığında temizlenir.
Status (Durum) Göstergesi simgesi.
Cancel
(İptal) Düğmesi: Yazdırma işlerini iptal eder.
 • Cancel
  (İptal) işlevi, yalnızca yazıcı Pause (Duraklatma) durumundayken çalışır.
 • Cancel
  (İptal) düğmesine bir kez basılması yazıcının yazdırma ara belleğinde bulunan sonraki formatı yazdırmayı iptal etmesini sağlar.
 • Cancel
  (İptal) düğmesini iki saniye basılı tutma, bekleyen TÜM formatları yazdırmayı iptal eder.
Status Indicator (Durum Göstergesi) simgesini gösterir.
Status Indicator
(Durum Göstergesi): Genel yazıcı sağlığı ve çalışma durumuna yönelik ana durum göstergesidir. Bu gösterge güç göstergesi olarak da bilinir.
 • Yeşil
  : Yazdırma ve veri etkinliği için hazır.
 • AÇIK ve KAPALI Arasında Yavaşça Değişen Yeşil
  : Yazıcı Uyku Modundadır.
 • Kırmızı
  : Medya yok, medya algılama hatası, kafa (kapak/yazıcı kafası) açık, kesme hatası, yazıcı kafası kimlik doğrulama arızası.
 • Sarı
  : Yazıcı Kafası Aşırı Sıc. (sıcaklık), yazıcı kafası eleman arızası, içerik saklanırken bellek yetersiz (formatlar, grafikler, yazı tipleri vb.) ve USB Ana Bilgisayar veya Seri portları için arabirim güç hatası.
 • Yanıp Sönen Sarı
  : Yazıcı Kafası Düşük Sıc. (sıcaklık).
 • Yanıp Sönen Kırmızı
  : Yazıcı Kafası Aşırı Sıcaklık (sıcaklık): Bu duruma, yanıp sönen kırmızı
  Pause
  (Duraklat) göstergesi eşlik eder. Soğutma ve yazıcı yeniden başlatma gerektirir.
Status (Durum) Göstergesi simgesi.
Pause Indicator
(Duraklat Göstergesi):
Pause
(Duraklat) gösterge ışığı açıkken yazıcı duraklatma modundadır. Yazdırma ara belleği sırasındaki bir etiket (yazdırma formu) veya tüm etiketler (yazdırma formları)
Pause
(Duraklat) göstergesi açıkken
Cancel
(İptal) düğmesi kullanılarak iptal edilebilir.
 • Sarı
  : Yazıcı duraklatılmış. Duraklatma durumu
  Pause
  (Duraklatma) düğmesine basılarak giderilene dek yazdırma, etiket besleme (ilerletme) ve diğer etiket rutinleri askıya alınır.
 • Yanıp Sönen Kırmızı
  : Yazıcı Kafası Aşırı Sıc. (sıcaklık): Bu duruma, yanıp sönen kırmızı
  Status
  (Durum) göstergesi eşlik eder. Soğutma ve yazıcı yeniden başlatma gerektirir.
Status (Durum) Göstergesi simgesi.
Data Indicator
(Veri Göstergesi): Veri aktarımı faaliyetinin durumunu gösterir.
 • Kapalı
  : Veriler aktarılmıyor.
 • Yeşil
  : Bir veri iletişimi bitmedi fakat aktif olarak iletilmemekte.
 • Yanıp Sönen Yeşil:
  Veri iletişimi yürütülmekte.
 • Yanıp Sönen Sarı
  : İçerik kaydedilirken bellek yetersiz (formatlar, grafikler, yazı tipleri vb.).
Status (Durum) Göstergesi simgesi.
Supplies Indicator
(Sarf Malzemeleri Göstergesi): Medya (etiket, fiş, aktarım şeridi, şerit kartuşu vb.) durumunu gösterir.
 • Kırmızı
  : Bir medya bitme durumu var.
 • Yanıp Sönen Kırmızı
  : Şerit Sonu.
Status (Durum) Göstergesi simgesi.
Network Indicator
(Ağ Göstergesi): Ağ etkinliğini ve durumunu gösterir.
 • Sarı
  : 10 base Ethernet (LAN) bağlantısı algılandı.
 • Yeşil
  : 10/100 Ethernet (LAN) bağlantısı algılandı ya da Wi-Fi (WLAN) güçlü sinyali var ve bağlı.
 • Kırmızı
  : Bir Ethernet (LAN) veya Wi-Fi (WLAN) hatası olduğunda.
 • Yanıp Sönen Kırmızı
  : Wi-Fi (WLAN) ilişkilendirmesi sırasında.
 • Yanıp Sönen Sarı
  : Wi-Fi (WLAN) kimlik doğrulaması sırasında.
 • Yanıp Sönen Yeşil
  : Wi-Fi (WLAN) kurulmuş, fakat sinyal zayıfken.