Yazdırma Kalitesini Ayarlama
Yazdırma Kalitesini Ayarlama

Yazdırma Kalitesini Ayarlama

Yazdırma kalitesi, yazıcı kafasının, yazdırma hızının ve kullanılan medyanın ısı (yoğunluk) ayarından etkilenir.
Yazıcının varsayılan koyuluk ve hız ayarları, Zebra etiketleri ve medyaları kullanan çoğu uygulamada çalışır. Yazıcıyı, kullanılan medyanın önerilen maksimum hızına ayarlayın. Önce koyuluk ayarını deneyin, ardından uygulamanız için en uygun birleşimi bulmak üzere hız ayarını düşürün. Yazdırma kalitesi Zebra Setup Utility'nin
Yazdırma Kalitesini Yapılandırma
rutiniyle ayarlanabilir.
Medyaların (etiketler, fiş kağıdı vb.) seçtiğiniz medyaya göre maksimum hız ayarları bulunur. Bu ayarlarla başlayın
Koyuluk (veya yoğunluk) ayarı şu şekilde yapılabilir:
  • Set Darkness
    (Koyuluğu Ayarla) (
    ~SD
    ) ZPL komutu (bkz. ZPL Programlama Kılavuzu).
Kabul edilen değerler:
0,0 ila 30,0
İlgili ZPL komutları:
^MD, ~SD
Kullanılan SGD komutu:
print.tone
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Darkness (Koyuluk)