Diğer Yazıcı Bakımları
Diğer Yazıcı Bakımları

Diğer Yazıcı Bakımları

Bu bölümün kalan kısımlarında anlatılan bakım prosedürleri haricinde başka bir kullanıcı seviyesinde prosedür bulunmamaktadır. Bu yazıcıda; Gerçek Zamanlı Saat (RTC) pili, yazıcı sigortaları veya güç kaynağı sigortaları üzerinde kullanıcı tarafından servis işlemi gerçekleştirilemez.

RTC Pili

Gerçek Zamanlı Saat (RTC) yazıcıyla birlikte sunulur. Saatin pili, yaklaşık on (10) yıllık bir servis ömrüne sahiptir ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. Devre kartını değiştirmek için bir Zebra yetkili servis teknisyenine başvurun.
Yazıcı sürekli olarak gecikmeli tarih damgası veriyorsa pil zayıftır. Pil değişimi kalifiye bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Sadece Zebra onaylı bir yedek pil kullanın.
Pilleri, yerel kural ve yönetmeliklere göre geri dönüştürün. Kısa devreden kaçınmak için pili bertaraf ederken (ya da saklarken) ambalajla sarın.
Pili ısıtmayın, parçalamayın ya da ateşe atmayın.
Pile kısa devre yaptırmayın. Pile kısa devre yapılması ısınmaya, yangına ya da patlamaya neden olabilir.

Sigortalar

Yazıcı ya da güç kaynağında değiştirilebilir bir sigorta yoktur.