Connection (Bağlantı) Networks (Ağlar) Primary Network (Birincil Ağ)
Connection (Bağlantı) Networks (Ağlar) Primary Network (Birincil Ağ)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
Primary Network (Birincil Ağ)

Kablolu veya kablosuz yazdırma sunucusunun birincil olup olmadığını görüntüleyin ya da bunların durumunu değiştirin. Hangisinin birincil olacağını seçebilirsiniz.
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.
Kabul edilen değerler:
Wired (Kablolu), WLAN
İlgili ZPL komutları:
^NC
Kullanılan SGD komutu:
ip.primary_network