Connection (Bağlantı) WLAN WLAN Gateway (WLAN Ağ Geçidi)
Connection (Bağlantı) WLAN WLAN Gateway (WLAN Ağ Geçidi)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
WLAN
WLAN Gateway (WLAN Ağ Geçidi)

Varsayılan kablosuz ağ geçidini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayarda yapılan değişiklikleri kaydetmek için
Connection (Bağlantı)
WLAN
WLAN IP Protocol (WLAN IP Protokolü)
seçeneğini
PERMANENT
(KALICI) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın [bkz.
Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
Reset Network
(Ağı Sıfırla)].
Kabul edilen değerler:
Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
wlan.ip.gateway
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)