Connection (Bağlantı) WLAN WLAN IP Protocol (WLAN IP Protokolü)
Connection (Bağlantı) WLAN WLAN IP Protocol (WLAN IP Protokolü)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
WLAN
WLAN IP Protocol (WLAN IP Protokolü)

Bu parametre kullanıcının (daimi) ya da sunucunun (dinamik) kablosuz yazdırma sunucusu IP adresini seçip seçmeyeceğini belirlemesini sağlar. Bir dinamik seçeneği seçilirse bu parametre yazdırma sunucusunun IP adresini sunucudan alacağı ya da almayacağı yöntemleri belirtir.
Ağ ayarlarındaki değişikliklerin geçerli olması için yazdırma sunucusunu sıfırlamanız gerekir. Bkz.
Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
Reset Network (Ağı Sıfırla)
.
Kabul edilen değerler:
ALL (TÜMÜ), GLEANING ONLY (SADECE TOPLAMA), RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT (KALICI)
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
wlan.ip.protocol
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)