Print (Yazdır) Applicator (Aplikatör) Applicator Port Mode (Aplikatör Port Modu)
Print (Yazdır) Applicator (Aplikatör) Applicator Port Mode (Aplikatör Port Modu)
View content for :
Product:

Print (Yazdır)
Applicator (Aplikatör)
Applicator Port Mode (Aplikatör Port Modu)

Aplikatör portunun Yazdırmayı Bitir sinyalinin nasıl çalışacağını kontrol eder.
Kabul edilen değerler:
Off (Kapalı)
1 = Yazdırmayı Bitir sinyali normalde yüksek ve yalnızca yazıcı etiketi ileriye doğru hareket ettirdiğinde düşük.
2 = Yazdırmayı Bitir sinyali normalde düşük ve yalnızca yazıcı etiketi ileriye doğru hareket ettirdiğinde yüksek.
3 = Yazdırmayı Bitir sinyali normalde yüksek ve bir etiket yazdırıldığında ve konumlandırıldığında 20 ms boyunca düşük.
4 = Yazdırmayı Bitir sinyali normalde düşük ve bir etiket yazdırıldığında ve konumlandırıldığında 20 ms boyunca yüksek.
İlgili ZPL komutları:
^JJ
Kullanılan SGD komutu:
device.applicator.end_print