Print (Yazdır) Label Position (Etiket Konumu) Vertical Label Offset (Dikey Etiket Ofseti)
Print (Yazdır) Label Position (Etiket Konumu) Vertical Label Offset (Dikey Etiket Ofseti)
View content for :
Product:

Print (Yazdır)
Label Position (Etiket Konumu)
Vertical Label Offset (Dikey Etiket Ofseti)

Gerekirse görüntünün konumunu etikette dikey olarak kaydırın.
Gerekirse yazdırmanın medya üzerindeki yatay konumunu kaydırın.
  • Düşük rakamlar, görüntüyü etikette daha yükseğe hareket ettirir (yazıcı kafasına doğru).
  • Yüksek rakamlar, görüntüyü etikette (yazıcı kafasından uzakta) belirtilen sayıda nokta kadar kaydırır.
Kabul edilen değerler:
–120 ila 120
İlgili ZPL komutları:
^LT
Kullanılan SGD komutu:
zpl.top_position
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir) > Advanced Setup (Gelişmiş Ayarlar) > Label Top (Etiket Üstü)