Print (Yazdır) Print Quality (Yazdırma Kalitesi) Darkness (Koyuluk)
Print (Yazdır) Print Quality (Yazdırma Kalitesi) Darkness (Koyuluk)
View content for :
Product:

Print (Yazdır)
Print Quality (Yazdırma Kalitesi)
Darkness (Koyuluk)

Yazdırma koyuluğunu, iyi yazdırma kalitesi sunan en düşük ayara getirin. Koyuluğu çok yükseğe getirirseniz etiket resmi net şekilde yazdırılmayabilir, barkodlar düzgün taranmayabilir, ya da yazıcı kafası erken aşınabilir.
Kabul edilen değerler:
0,0 ila 30,0
İlgili ZPL komutları:
^MD, ~SD
Kullanılan SGD komutu:
print.tone
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Darkness (Koyuluk)