Yazıcı Sihirbazları
Yazıcı Sihirbazları
View content for :
Product:

Yazıcı Sihirbazları

Yazıcı sihirbazları, çeşitli yazıcı ayarları ve özellikleri için kurulum sürecinde size rehberlik ederek size yardımcı olabilir.
Sihirbazları kullanırken, ana bilgisayardan yazıcıya veri göndermeyin. En iyi sonuçlar için Print veya Set All Wizards sihirbazını çalıştıran tam genişlikte medya kullanın. Medya yazdırılacak bir resimden daha kısaysa görüntü kesilebilir veya birden fazla etikete yazdırılabilir.
Aşağıdaki sihirbazlar mevcuttur:
 • Set All Wizard
  (Tümünü Ayarla Sihirbazı): Tüm Sihirbazları sırayla çalıştırır.
 • System
  (Sistem)
  Sihirbazı
  : Yazdırma ile ilgili olmayan işletim sistemi ayarlarını kurar.
 • Connection
  (Bağlantı)
  Sihirbazı
  : Yazıcının bağlantı seçeneklerini yapılandırır.
 • Print
  (Yazdırma)
  Sihirbazı
  : Temel yazdırma parametrelerini ve özelliklerini yapılandırır. Yazdırma Sihirbazını Çalıştırma ve Bir Test Etiketi Yazdırma bölümünü inceleyin.
 • RFID
  Sihirbazı
  : RFID alt sisteminin operasyonlarını ayarlar.
Kullanılabilir seçenekleri görmek için
Home
(Giriş) ekranında
Wizards
(Sihirbazlar) öğesine dokunun. Sihirbazlardan herhangi biriyle yapılan ayarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kullanıcı Menüleri.
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.