RFID Read Power (Okuma Gücü)
RFID Read Power (Okuma Gücü)
View content for :
Product:

RFID
Read Power (Okuma Gücü)

İstenilen okuma gücüne RFID etiket kalibrasyonu ile ulaşılamazsa bir değer belirlenebilir.
Kabul edilen değerler:
0 ila 30
İlgili ZPL komutları:
^RW
Kullanılan SGD komutu:
rfid.reader_1.power.read
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
RFID
Setup (Ayarlar)
RFID READ PWR (RFID OKUMA GÜCÜ)