System (Sistem) Settings (Ayarlar) Print: (Yazdır:) System Settings (Sistem Ayarları)
System (Sistem) Settings (Ayarlar) Print: (Yazdır:) System Settings (Sistem Ayarları)
View content for :
Product:

System (Sistem)
Settings (Ayarlar)
Print: (Yazdır:)
System Settings (Sistem Ayarları)

Yazıcı yapılandırma raporunu yazdırır.
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.
İlgili ZPL komutları:
~WC
Kontrol paneli tuşları:
Yazıcı açılırken
CANCEL
(İPTAL) düğmesini 2 saniye basılı tutun.
Yazıcı Hazır durumdayken
FEED
(BESLE) +
CANCEL
(İPTAL) düğmesini 2 saniye süreyle basılı tutun.
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Print Listings on Label (Listeleri Etikete Yazdır)