System (Sistem) Settings (Ayarlar) Screen Calibration (Ekran Kalibrasyonu)
System (Sistem) Settings (Ayarlar) Screen Calibration (Ekran Kalibrasyonu)
View content for :
Product:

System (Sistem)
Settings (Ayarlar)
Screen Calibration (Ekran Kalibrasyonu)

Ekrandaki mevcut konumu hareket ettirmek ve kalibre etmek için
crosshair
öğesine dokunun.
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.