Connection (Bağlantı) Bluetooth (Bluetooth) Friendly Name (Kolay Ad)
Connection (Bağlantı) Bluetooth (Bluetooth) Friendly Name (Kolay Ad)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
Bluetooth (Bluetooth)
Friendly Name (Kolay Ad)

Bu komut, servis bulma sırasında kullanılan kolay adı ayarlar.
Değişikliklerin etkili olması için yazıcıyı kapatıp açmanız veya
device.reset
komutunu vermeniz gerekir (bkz. Connection > Networks > Reset Network [Bağlantı > Ağlar > Ağı Sıfırla]).
Bir kolay ad belirlemezseniz bu, varsayılan olarak yazıcı seri numarası olacaktır.
Kabul edilen değerler:
17 karakterli metin dizesi
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.friendly_name