Connection (Bağlantı) Bluetooth Minimum Security Mode (Minimum Güvenlik Modu)
Connection (Bağlantı) Bluetooth Minimum Security Mode (Minimum Güvenlik Modu)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
Bluetooth
Minimum Security Mode (Minimum Güvenlik Modu)

Bu yazıcı ayarı parametresi Bluetooth Minimum Güvenlik modunu ayarlar. Minimum Güvenlik Modu, yazıcının radyo sürümüne ve yazıcının ürün yazılımına bağlı olarak farklı güvenlik seviyeleri sağlar.
Daha fazla bilgi için zebra.com/manuals adresindeki Zebra Programlama Kılavuzu'na bakın.
Kabul edilen değerler:
1, 2, 3, 4
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.minimum_security_mode