Connection (Bağlantı) Networks (Ağlar)IP Alternate Port (Alternatif IP Portu)
Connection (Bağlantı) Networks (Ağlar)IP Alternate Port (Alternatif IP Portu)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
IP Alternate Port (Alternatif IP Portu)

Bu komut, alternatif TCP portunun port numarasını belirler.
Bu komutu destekleyen yazdırma sunucuları aynı anda bağlantılar için hem birincil portu hem de alternatif portu izleyeceklerdir.
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.port_alternate
wlan.ip.port_alternate
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarllarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)