Connection (Bağlantı) Networks (Ağlar) IP Port (IP Portu)
Connection (Bağlantı) Networks (Ağlar) IP Port (IP Portu)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
IP Port (IP Portu)

Bu yazıcı ayarı, TCP yazdırma servisinin dinlediği dahili kablolu yazdırma sunucusunun portu numarası ile alakalıdır. Ana bilgisayardan gelen normal TCP iletişimleri bu portuna yönlendirilmelidir.
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.port
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarllarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)