Connection (Bağlantı) Networks(Ağlar) Reset Network (Ağı Sıfırla)
Connection (Bağlantı) Networks(Ağlar) Reset Network (Ağı Sıfırla)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
Networks(Ağlar)
Reset Network (Ağı Sıfırla)

Bu seçenek, kablolu veya kablosuz yazdırma sunucusunu sıfırlar ve ağ ayarlarında yaptığınız tüm değişiklikleri kaydeder.
Ağ ayarlarındaki değişikliklerin geçerli olması için yazdırma sunucusunu sıfırlamanız gerekir.
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.
İlgili ZPL komutları:
~WR
Kullanılan SGD komutu:
device.reset
Yazıcı web sayfası:
Print Server Settings (Yazdırma Sunucusu Ayarları)
Reset Print
Server (Yazdırma Sunucusunu Sıfırla)