Connection (Bağlantı)Wired (Kablolu) Wired IP Address (Kablolu IP Adresi)
Connection (Bağlantı)Wired (Kablolu) Wired IP Address (Kablolu IP Adresi)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
Wired (Kablolu)
Wired IP Address (Kablolu IP Adresi)

Yazıcının kablolu IP adresini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayardaki değişiklikleri kaydetmek için
Connection (Bağlantı)
Wired (Kablolu)
Wired IP Protocol (Kablolu IP Protokolü)
seçeneğini
PERMANENT
(KALICI) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın (bkz.
Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
Reset Network (Ağı Sıfırla)
).
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.
Kabul edilen değerler:
Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.addr
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarllarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)