Connection (Bağlantı) Wired (Kablolu) Wired IP Protocol (Kablolu IP Protokolü)
Connection (Bağlantı) Wired (Kablolu) Wired IP Protocol (Kablolu IP Protokolü)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
Wired (Kablolu)
Wired IP Protocol (Kablolu IP Protokolü)

Bu parametre, kullanıcının (daimi) ya da sunucunun (dinamik) kablolu yazdırma sunucusu IP adresini seçip seçmediğini gösterir. Bir dinamik seçeneği seçilirse bu parametre yazdırma sunucusunun IP adresini sunucudan alacağı ya da almayacağı yöntemleri belirtir.
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.
Ağ ayarlarındaki değişikliklerin geçerli olması için yazdırma sunucusunu sıfırlamanız gerekir. Bkz.
Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
Reset Network (Ağı Sıfırla)
Kabul edilen değerler:
ALL (TÜMÜ), GLEANING ONLY (SADECE TOPLAMA), RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT (KALICI)
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.protocol
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarllarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)