Connection (Bağlantı) Wired (Kablolu) Wired Mac Address (Kablolu Mac Adresi)
Connection (Bağlantı) Wired (Kablolu) Wired Mac Address (Kablolu Mac Adresi)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
Wired (Kablolu)
Wired Mac Address (Kablolu Mac Adresi)

Kablolu yazdırma sunucusunun Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresini görüntüleyin. Bu değer değiştirilemez.
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.mac_addr
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarllarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)