Connection (Bağlantı) WLAN WLAN IP Address (WLAN IP Adresi)
Connection (Bağlantı) WLAN WLAN IP Address (WLAN IP Adresi)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
WLAN
WLAN IP Address (WLAN IP Adresi)

Yazıcının kablosuz IP adresini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayarda yapılan değişiklikleri kaydetmek için
Connection (Bağlantı)
WLAN
WLAN IP Protocol (WLAN IP Protokolü)
seçeneğini
PERMANENT
(KALICI) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın [bkz.
Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
Reset Network
(Ağı Sıfırla)].