Connection (Bağlantı) WLAN WLAN Mac Address (WLAN Mac Adresi)
Connection (Bağlantı) WLAN WLAN Mac Address (WLAN Mac Adresi)
View content for :
Product:

Connection (Bağlantı)
WLAN
WLAN Mac Address (WLAN Mac Adresi)

Kablosuz yazdırma sunucusunun Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresini görüntüleyin. Bu değer değiştirilemez.
Kullanılan SGD komutu:
wlan.mac_addr
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)