Print (Yazdır) > Applicator (Aplikatör) > Applicator Reprint (Aplikatörle Yeniden Yazdırma)
Print (Yazdır) > Applicator (Aplikatör) > Applicator Reprint (Aplikatörle Yeniden Yazdırma)
View content for :
Product:

Print (Yazdır) > Applicator (Aplikatör) > Applicator Reprint (Aplikatörle Yeniden Yazdırma)

Bir aplikatörün bir etiketi yeniden yazdırması için yüksek veya düşük bir değerin gerekli olup olmadığını belirtir.
Etkinleştirildiğinde son yazdırılan etiketi yeniden yazdıran
~PR
komutunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Ayrıca
Home
(Giriş) ekranında
Reprint
(Yeniden Yazdır) düğmesini de etkinleştirir.
Kabul edilen değerler:
Low (Düşük)
High (Yüksek)
İlgili ZPL komutları:
^JJ
~PR
Kullanılan SGD komutu:
device.applicator.reprint