Print (Yazdır) Print Quality (Yazdırma Kalitesi) Label Length (Etiket Uzunluğu)
Print (Yazdır) Print Quality (Yazdırma Kalitesi) Label Length (Etiket Uzunluğu)
View content for :
Product:

Print (Yazdır)
Print Quality (Yazdırma Kalitesi)
Label Length (Etiket Uzunluğu)

Kalibre edilmiş etiket uzunluğunu noktalar halinde görüntüleyin. Bu değer değiştirilemez.