Print (Yazdır) Print Quality (Yazdırma Kalitesi) Print Type (Yazdırma Türü)
Print (Yazdır) Print Quality (Yazdırma Kalitesi) Print Type (Yazdırma Türü)
View content for :
Product:

Print (Yazdır)
Print Quality (Yazdırma Kalitesi)
Print Type (Yazdırma Türü)

Yazıcının yazdırma işlemi için şerit kullanması gerekip gerekmediğini belirleyin.
Kabul edilen değerler:
Thermal Transfer
(Termal Aktarım): Şerit ve termal aktarım medyasını kullanır.
Direct Thermal
(Doğrudan Termal): Doğrudan termal medya kullanır ve şerit kullanmaz.
İlgili ZPL komutları:
^MT
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.print_method
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Kurulumu)
Print Method (Yazdırma Yöntemi)