Print (Yazdır) Print Station (Yazdırma Haznesi)
Print (Yazdır) Print Station (Yazdırma Haznesi)
View content for :
Product:

Print (Yazdır)
Print Station (Yazdırma Haznesi)

Değişken alanları bir etiket biçiminde doldurmak ve etiketi bir USB klavye, ölçek veya barkod tarayıcı gibi bir İnsan Giriş Cihazı (HID) kullanarak yazdırmak için bu menü öğesini kullanın.
Bu seçeneği kullanmak için uygun bir etiket formatı, yazıcının E: sürücüsünde saklanmalıdır. Bu özelliği kullanan bir alıştırmayı, USB Ana Bilgisayar Portu ve NFC Özelliklerini Kullanma bölümündeki alıştırmalarda bulabilirsiniz.
Bir HID'yi yazıcının USB ana bilgisayar portlarından birine taktığınızda, yazıcının
E:
sürücüsünde bir form seçmek için bu kullanıcı menüsünü kullanın. Formdaki değişken
^FN
alanlarını doldurmanız istendiğinde, yazdırmak istediğiniz etiket miktarını belirtebilirsiniz.
^FN
komutunu veya bu özellikle ilgili SGD komutlarını kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. zebra.com/manuals adresindeki Zebra Programlama Kılavuzu.
Kullanılan SGD komutu:
usb.host.keyboard_input
(AÇIK olarak ayarlanmalıdır)
usb.host.template_list
usb.host.fn_field_list
usb.host.fn_field_data
usb.host.fn_last_field
usb.host.template_print_amount