RFID RFID Antenna (RFID Anteni)
RFID RFID Antenna (RFID Anteni)
View content for :
Product:

RFID
RFID Antenna (RFID Anteni)

RFID etiket kalibrasyonu ile istenilen anten seçimi sağlanamazsa bir değer belirtilebilir.
Kabul edilen değerler:
A1
varsayılanı ve tek ayar (bu Zebra yazıcıda kullanılan merkeze hizalanmış antenler için).
İlgili ZPL komutları:
^RW
Kullanılan SGD komutu:
rfid.reader_1.antenna_port
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
RFID Setup (RFID Ayarları)
RFID ANTENNA (RFID ANTENİ)