RFID RFID Program Position (RFID Programlama Konumu)
RFID RFID Program Position (RFID Programlama Konumu)
View content for :
Product:

RFID
RFID Program Position (RFID Programlama Konumu)

İstenilen programlama konumu (okuma/yazma konumu) RFID etiket kalibrasyonu ile gerçekleştirilmezse bir değer belirlenebilir.
Kabul edilen değerler:
F0
ila
Fxxx
(burada xxx, milimetre olarak etiket uzunluğu ya da 999'dur, hangisi daha az ise): Yazıcı belirlenen mesafe boyunca etiketi ileri iter ve ardından programlamayı başlatır.
B0
ila
B30
: Yazıcı belirtilen mesafe boyunca etiketi geri besler ve ardından programlamayı başlatır. Geri beslemeyi hesaba katmak için bir geri programlama konumunu kullanırken boş medya astarının yazıcının önünden çıkmasını sağlayın.
İlgili ZPL komutları:
^RS
Kullanılan SGD komutu:
rfid.position.program
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
RFID Setup (RFID Ayarları)
PROGRAM POSITION (PROGRAMLAMA KONUMU)