RFID Write Power (Yazma Gücü)
RFID Write Power (Yazma Gücü)
View content for :
Product:

RFID
Write Power (Yazma Gücü)

İstenilen yazma gücüne RFID etiket kalibrasyonu ile ulaşılamazsa bir değer belirlenebilir.
Kabul edilen değerler:
0 ila 30
İlgili ZPL komutları:
^RW
Kullanılan SGD komutu:
rfid.reader_1.power.write
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
RFID Setup (RFID Ayarları)
RFID WRITE PWR (RFID YAZMA GÜCÜ)