Storage (Depolama) USB Copy: (Şunları Kopyala:) Configuration to USB (Yapılandırma Üzerinden USB'ye)
Storage (Depolama) USB Copy: (Şunları Kopyala:) Configuration to USB (Yapılandırma Üzerinden USB'ye)
View content for :
Product:

Storage (Depolama)
USB
Copy: (Şunları Kopyala:)
Configuration to USB (Yapılandırma Üzerinden USB'ye)

Yazıcının yapılandırma bilgilerini, yazıcının USB ana bilgisayar portlarından birine takılı USB Flash sürücü gibi bir USB yığın depolama cihazına kopyalamak için bu işlevi kullanın. Bu, bilgileri fiziksel etiketler yazdırmak zorunda kalmadan erişilebilir kılar.
İlgili ZPL komutları:
^HH
: Ana bilgisayara döndürülen yazıcı yapılandırma bilgilerini döndürür.
Yazıcı web sayfası:
Printer Home Page (Yazıcı Giriş Sayfası)
View Printer Configuration (Yazıcı Yapılandırmasını Görüntüle)
(web tarayıcınızda yazıcı yapılandırma bilgilerini görüntülemek için)
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Print Listings on Label (Listeleri Etikete Yazdır)
(yapılandırma bilgilerini etiketlere yazdırmak için)