System (Sistem) Program Language (Program Dili) Diagnostic Mode (Tanılama Modu)
System (Sistem) Program Language (Program Dili) Diagnostic Mode (Tanılama Modu)
View content for :
Product:

System (Sistem)
Program Language (Program Dili)
Diagnostic Mode (Tanılama Modu)

Gelişmiş sorun giderme için yazıcının tüm iletişimi yazdırılan veri olarak çıkarmasını sağlamak üzere İletişim Tanılama Modunu kullanın.
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.
Kabul edilen değerler:
Print (Yazdırma), E:Drive (E Sürücü), USB Host (USB Ana Bilgisayarı), Off (Kapalı)
İlgili ZPL komutları:
Yalnızca Yazdırma Tanılaması için: Etkinleştirmek için
~JD
, devre dışı bırakmak için
~JE
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Language (Dil)
Kontrol paneli tuşları:
Yalnızca Yazdırma Tanılaması için: Yazıcı Hazır durumdayken PAUSE (DURAKLAT) + FEED (BESLE) düğmesini 2 saniye basılı tutun.