System (Sistem) Settings (Ayarlar) Head Close Action (Kafayı Kapatma Eylemi)
System (Sistem) Settings (Ayarlar) Head Close Action (Kafayı Kapatma Eylemi)
View content for :
Product:

System (Sistem)
Settings (Ayarlar)
Head Close Action (Kafayı Kapatma Eylemi)

Yazıcı kafasını kapattığınızda yazıcının yapacağı işlemi belirleyin.
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.
Kabul edilen değerler:
CALIBRATE
(KALİBRE ET): Sensör seviyelerini ve eşikleri ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
FEED
(BESLE): Etiketleri ilk kayıt noktasına besler.
LENGTH
(Uzunluk): Geçerli sensör değerlerini kullanarak etiket uzunluğunu belirler ve ardından medyayı sonraki web'e besler.
NO MOTION
(HAREKET YOK): Yazıcıya medyayı hareket ettirmemesini söyler. Web'in düzgün yerleştirildiğinden manuel olarak emin olmalı ya da sonraki web'i (etiket boşluğu) konumlamak için
FEED
(BESLE) düğmesine basmalısınız
SHORT CAL
(KISA KALİBRASYON): Sensör kazancını ayarlamadan medya ve web eşiklerini ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
İlgili ZPL komutları:
^MF
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.head_close_action
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Setting (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)