System (Sistem) Settings (Ayarlar) Password Level (Parola Düzeyi)
System (Sistem) Settings (Ayarlar) Password Level (Parola Düzeyi)
View content for :
Product:

System (Sistem)
Settings (Ayarlar)
Password Level (Parola Düzeyi)

Kullanıcı menü öğelerinin parola koruma düzeyini seçmek için bu ayarı kullanın.
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.
Kabul edilen değerler:
Selected (Seçili), All (Tümü), None (Hiçbiri)
İlgili ZPL komutları:
^KP
(yazıcı parolasını değiştirmek için)