System (Sistem) Settings (Ayarlar) Power Up Action (Güç Açma Eylemi)
System (Sistem) Settings (Ayarlar) Power Up Action (Güç Açma Eylemi)
View content for :
Product:

System (Sistem)
Settings (Ayarlar)
Power Up Action (Güç Açma Eylemi)

Açılış sırasında yazıcının yapacağı işlemi belirleyin.
Sihirbazlar menüsü ekranını gösterir.
Kabul edilen değerler:
CALIBRATE
(KALİBRE ET): Sensör seviyelerini ve eşikleri ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
FEED
(BESLE): Etiketleri ilk kayıt noktasına besler.
LENGTH
(UZUNLUK): Geçerli sensör değerlerini kullanarak etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
NO MOTION
(HAREKET YOK): Yazıcıya medyayı hareket ettirmemesini söyler. Web'in düzgün yerleştirildiğinden manuel olarak emin olmalı ya da sonraki web'i (etiket boşluğu) konumlamak için
FEED
(BESLE) düğmesine basmalısınız.
SHORT CAL
(KISA KALİBRASYON): Sensör kazancını ayarlamadan medya ve web eşiklerini ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
İlgili ZPL komutları:
^MF
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.power_up_action
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)