Etiket Dağıtıcı Seçeneğini Kullanma
Etiket Dağıtıcı Seçeneğini Kullanma
View content for :
Product:

Etiket Dağıtıcı Seçeneğini Kullanma

Etiket yazdırmak ve destek malzemesini (astar/web) otomatik olarak çıkarmak için etiket dağıtıcı seçeneğini kullanabilirsiniz. Birden fazla etiket yazdırırken, çıkan (arkası çıkarılmış) etiketin kaldırılması, yazıcıyı bir sonraki etiketi yazdırıp çıkarma konusunda tetikleyebilir.
 • Ekran seçeneği olan yazıcılarda,
  Print (Yazdır)
  Label Position (Etiket Konumu)
  Collection Method (Koleksiyon Yöntemi)
  öğelerini kullanın
 • Yazıcı sürücüsünde Media Handling'i (Medya İşleme), Peel-Off (Soyma) olarak ayarlayın
 • Zebra Setup Utility
  Configure Printer Settings
  (Yazıcı Ayarlarını Yapılandır) sihirbazını kullanın
 • Yazıcıya ZPL programlama komutlarını gönderin.
ZPL'de programlarken, yazıcıyı dağıtıcı seçeneğini kullanacak şekilde ayarlamak için aşağıda gösterilen komut sıralarını kullanabilirsiniz:
^XA ^MMP ^XZ ^XA ^JUS ^XZ
 1. Etiketlerinizi yazıcıya yükleyin. Yazıcıyı kapatın ve yazıcıdan etiketin minimum 4 inç veya 100 milimetre kadar bölümü çıkana kadar
  FEED
  (BESLE) düğmesine basın. Etiketleri astar üzerinde bırakabilirsiniz.
 2. Astarı yazıcının üzerine kaldırın. Dağıtıcı kapısının ortasındaki altın renkli mandalı yazıcıdan çekerseniz kapı açılır.
 3. Etiket astarını dağıtıcı kapağı ile yazıcı gövdesi arasına sokun.
 4. Etiket astar ucunu sıkıca tutarken dağıtıcı kapısını kapatın.
 5. Bir etiket çıkarma için gelene dek
  FEED
  (BESLE) düğmesine bir veya birkaç kez basın.
 6. Yazdırma işlemi sırasında yazıcı, arkasını çıkarıp tek bir etiket sunar. Yazıcının bir sonraki etiketi yazdırabilmesi için etiketi yazıcıdan kaldırın.
Yazılım komutlarıyla çıkarılan (astarı soyulan ve çıkarma için gelen) etiketin kaldırılmasını algılaması için etiket alındı sensörünü etkinleştirmediyseniz yazdırılmış etiketler sıkışır ve mekanizmayı kilitleyebilir.