Seri Arabirim
Seri Arabirim
View content for :
Product:

Seri Arabirim

Yazıcı, fabrika yapılandırması veya sahada yükseltme kiti olarak Seri Portunu destekler.
Bu yazıcıyla veri terminal ekipmanı (DTE) ve veri iletişim ekipmanı (DCE) için RS-232 kablo adaptörü program kilitleri kullanmayın. Bazı program kilitleri yazıcı açıkken USB Ana Bilgisayar portu cihazlarının çalışmasını olumsuz etkileyebilir.
Yazıcı, DTE iletişimi için bir Null Modem (çapraz geçişli) kablosu kullanır. Gereken kablonun bir ucunda yazıcının arkasında bulunan (DB-9S) seri portuyla eşleşen dokuz pimli D tipi (DB-9P) erkek konektör bulunmalıdır. Bu sinyal arabirim kablosunun diğer ucu ana bilgisayardaki seri portuna bağlanır. Pim çıkışı bilgileri için bkz. Arabirim Konektörü Kablo Şeması.
Sağlam iletişim için yazıcıyla ana bilgisayar (tipik olarak bir PC) arasındaki seri portu iletişim ayarlarının eşleşmesi gerekir. Değiştirilen en yaygın ayarlar saniye başına Bit (veya Baud hızı) ve Akış kontrolüdür.
Yazıcıyla ana bilgisayar arasındaki seri iletişim şu yöntemlerle ayarlanabilir:
  • ZPL programlama
    ^SC
    komutu.
  • Yazıcıyı varsayılan yazıcı yapılandırmasına sıfırlama.
Seri iletişim ayarları için fabrika varsayılan ayarları:
9600
baud,
8
bit kelime uzunluğu, parite
YOK
,
1
durma biti ve
XON/XOFF
(Windows tabanlı ana bilgisayar sisteminde yazılım veri akışı kontrolü).
Yazıcının seri arabirimine takılan seri kablosunu gösterir.